Kolektívne výstavy - výber
Selected joint exhibitions
1979
30. VÝROČIE ZALOŽENIA VŠVU
Dom umenia, Bratislava
1980
ŠVOČ
Akademie výtvarných umění, Praha,
Československo
1981
ŠVOČ
Galéria mladých, Bratislava
ŠVOČ
Uměleckoprůmyslová škola, Praha,
Československo
1984
VÝTVARNÍCI ZÁPADOSLOVENSKÉHO KRAJA
Galéria Františka Studeného, Nitra
1988 – ŠTIPENDISTI
Galéria Fondu výtvarných umení, Bratislava
1991 – ABSTRAKCIA
Galéria Grémium, Bratislava
1992
Z TVORBY ŠTIPENDISTOV
Výstavná sieň SVU, Bratislava
1993
BLICK ÜBER GRENZEN
Galéria Lehár, Viedeň, Rakúsko
1994
„5+1“ + 2
(D. B., A. Brunovský, P. Kľúčik, K. Ondreička,
D. Polakovič, N. Rappensbergerová, I. Cvacho,
B. Baláž). Európske centrum, Graz, Rakúsko
1995
SALÓN 95
Galéria „T“ Bašta V., Komárno
ART FÓRUM TATRY
(D. B., A. Brunovský, I. Pavle, P. Pollág,
P. Trembáč, J. Ťapák). Galéria Žltý dom, Poprad
1996
TAPISÉRIE
Červený kostol, Brno, Česká republika
SALÓN ´96
Umelecká beseda Slovenska, Bratislava
1997
SALÓN ´97
UBS, Bratislava
STRETNUTIE II.
(D. B., S. Flak, F. Kudláč, B. Mikus, S. Mikuš,
A. Švarc)
Foyer Slovenského rozhlasu, Bratislava
DIELO SVÄTÝCH CYRILA A METODA
(D. B., M. Pramatorova, E. Karaivanova,
G. Lipovansky, Misko I. Nedkov, N. Staikovski)
II. Medzinárodný plenér, Kaštieľ Mojmírovce,
Bulharské kultúrne a informačné stredisko,
Bratislava
1998
ABSTRAKTNÁ MAĽBA
(D. B., E. Antal, B. Mikus, A. Švarc...)
Galéria Ardan, Bratislava
OCEÁNY
(D. B., J. Mózer, D. Sekela, F. Romáo,
F. Nogueira, P. Miranda da Silva)
Workshop Barreiro – Bratislava.
Galéria Municipal de Arte, Barreiro, Portugalsko
NITRA V DIELACH VÝTVARNÍKOV
Ponitrianska galéria, Nitra
MAĽBY
(D. B., B. Wilk, P. Dimov, G. Paunov,
R. Michailov, K. Alexandrov, P. Kotowicz...)
III. Medzinárodný plenér Kaštieľ Mojmírovce.
Bulharské kultúrne a informačné stredisko,
Bratislava
SALÓN ´98
UBS, Bratislava
1999
SALÓN ´99
Výstavné sieň UBS, Bratislava
KULTÚRNE DEDIČSTVO CYRILA A METODA,
IV. Maliarske sympózium,
Kaštieľ Mojmírovce
Z WORKSHOPU BRATISLAVA–BAREIRO
Mestská knižnica, Bratislava
CREATIVE DIALOGUES
(D. B., F. Nogueira, P. Miranda da Silva,
F. Romáo, J. Tierney...)
Medzinárodný work-shop,
Kaštieľ Mojmírovce
2000
PRÍRODA, KRÁSA, ŠŤASTIE
Arias a Vanda gallery, Modra
SLOVENSKO – MEXIKO
Medzinárodný workshop, Kaštieľ Mojmírovce
SALÓN SÚČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA
Nitrianska galéria, Nitra
ČLENSKÁ VÝSTAVA 2000
Átrium, Slovenský rozhlas, Bratislava
2001
SALÓN 2001
UBS, Bratislava
80 ROKOV UMELECKEJ BESEDY SLOVENSKEJ
Galéria Slovenského inštitútu, Praha,
Česká republika
DUNAJSKÁ FONTÁNA
Istituto Slovacco a Roma, Italia
SALÓN
Nitrianska štátna galéria, Nitra
SLOVENSKÉ UMENIE
Slovenská ambasáda Rím, Taliansko
80 ROKOV UBS
UBS Rozhlas, Bratislava
FESTIVAL ANDYHO WARHOLA
Galéria SPP, Bratislava
2002
OBRAZY V SALÓNE
Maliarsky workshop, Kaštieľ Mojmírovce
ABSTRAKCIA
Átrium, Slovenský rozhlas, Bratislava
ČAS NÁDEJE
Gourmet klub Bizmayer, Čierna voda
SALÓN 2002
UBS, Bratislava
2003
DIALÓGY – KULTÚRNE DEDIČSTVO
CYRILA A METODA
VIII. Medzinárodné maliarske
sympózium, Kaštieľ Mojmírovce
SALÓN 2003
UBS, Bratislava
2004
D‘ARTE SAN SRISPINO
Medzinárodný festival výtvarného umenia.
Villa Baruchello, Porto Sant´ Elpidio,
Taliansko
SALÓN 2004
UBS, Bratislava
2005
COW PARADE BRATISLAVA 2005
(spolu s Petrom Dvorským)
– TA-KRAVA-TA, Primaciálny palác,
Bratislava
SALÓN 2005
Slovenská výtvarná únia, Bratislava
PETER DVORSKÝ A PRIATELIA
Výstava k benefi čnému koncertu
Galéria Prezidentského paláca Salla Terena,
Bratislava
2006
NA HUSLIČKÁCH MAĽOVANÉ
Reduta – Slovenská fi lharmónia, Bratislava
Dom umenia, Košice
CIRKUS ŽIVOT – OLŠANY COLOR 4+4 2006
I. Medzinárodné maliarske sympózium, Farma
Bolka Polívky, Olšany, Česká republika
HUDBA V OBRAZE
Hudobná sieň, Bratislavský hrad, Bratislava
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves
MONA LISA – PRÍTOMNÁ MINULOSŤ
Výstava k 500. výročiu namaľovania obrazu
Leonarda da Vinci, Hrad, Bratislava
VOYEUR
(D. B., Elena EL Asmar, Lucia Fattorini, Orietta
Fineo, Valentina Renzi)
Galéria Michalský dvor, Bratislava
KULTÚRNE DEDIČSTVÁ EURÓPY
XI. Medzinárodné maliarske sympózium
Kaštieľ Mojmírovce
SALÓN 2006
Slovenská výtvarná únia, Bratislava
2007
NA HUSLIČKÁCH MAĽOVANÉ
Západoslovenské múzeum Trnava
Palaco Ducale, Modena, Taliansko
Oxford, Londýn, Anglicko
Stará radnica, Bratislava
Michalicov dom, Kremnica
Synagóga, Nitra
SALÓN SPOLOČNOSTI VOĽNÝCH
VÝTVARNÝCH UMELCOV
Umelecká beseda, Bratislava
Mestská galéria, zámok Holíč
PÍSMO A OBRAZ
Galéria Ardan, Bratislava
MUSICA IN IMAGINE – HUDBA V OBRAZE
Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava
vystava_3_1.jpg
vystava_3_2.jpg
vystava_3_3.jpg

vystava_1_2.jpg
vystava_1_3.jpg