Maliarske sympóziá
a tvorivé dielne - výber
Selected painting symposia
and workshops
1997
DIELO SVÄTÝCH CYRILA METODA
(D. B., M. Pramatorova, E. Karaivanova,
G. Lipovansky, Misko I. Nedkov,
N. Staikovski...). II. Medzinárodné sympózium.
Kaštieľ Mojmírovce, Bulharské kultúrne a informačné
stredisko, Bratislava
1998
OCEÁNY
(D. B., J. Mózer, D. Sekela, F. Romao, F. Nogueira,
P. Miranda da Silva). Workshop Barreiro
– Bratislava, Galéria Municipal de Arte, Barreiro,
Portugalsko
MAĽBY
(D. B., B. Wilk, P. Dimov, G. Paunov, R. Michailov,
K. Alexandrov, P. Kotowicz...). III. Medzinárodné
sympózium, Kaštieľ Mojmírovce, Bulharské
kultúrne a informačné stredisko, Bratislava
1999
KULTÚRNE DEDIČSTVO CYRILA A METODA
IV. Medzinárodné maliarske sympózium, Kaštieľ
Mojmírovce
CREATIVE DIALOGUES
(D. B., F. Nogueira, P. Miranda da Silva,
F. Romao, J. Tierney....). Workshop, Kaštieľ
Mojmírovce
2000
SLOVENSKO – MEXIKO
(D. B., Iris Aggeler, Eliz Olivella, Jorge Pablo,
John Tierney, Eugene Ilatovsky, Tiff any Riley...)
Medzinárodný workshop, Kaštieľ Mojmírovce
I. MEDZINÁRODNÝ PLENÉR
(D. B., A. Gadchev, K. Arsov, V. Želiazkov,
N. Daskalov, V. Plugčiev, O. Kostadinov...)
Galéria Haclaga, Balčik, Bulharsko
PLENÉR V PROVENCE
(D. B., J. Tierney, D. Sekela)
Gordes, Francúzsko
2002
OBRAZY V SALÓNE
(D. B., J. Dolán, D. Sekela, J. Veľká,
M. Komáček, K. Alexiová)
Maliarsky workshop,
Kaštieľ Mojmírovce
2003
DIALÓGY
(D. B., D. Sekela, J. Veľká, I. Petrík, S. Herényiová...)
VIII. Medzinárodné maliarske sympózium
Kaštieľ Mojmírovce
2006
CIRKUS ŽIVOT – OLŠANY COLOR 4 + 4
(D. B., Z. Höhmová, B. Jirků, J. Pospíšil, K. Prášek,
M. Komáček, R. V. Němeček, D. Sekela).
I. Medzinárodné maliarske sympózium
Farma Bolka Polívky, Olšany, Česká republika
KULTÚRNE DEDIČSTVÁ EURÓPY
(D. B., B. Mikuš, P. Král, J. Veľká, S. Carbone,
A. Floriano, E. Wilczyńska, T. Hapka, G. Marstein,
M. Spiliotaki, P. Koufovasiki, V. Králova...)
XI. Medzinárodné maliarske sympózium
Kaštieľ Mojmírovce
vystava_3_1.jpg
vystava_3_2.jpg
vystava_3_3.jpg

vystava_1_2.jpg
vystava_1_3.jpg